Opinia prawna - jest sporządzana w formie kompleksowej analizy przedstawionego zagadnienia prawnego, niekoniecznie związanego z konkretnym stanem faktycznym. Zawiera przedstawienie przedłożonego problemu, obszerną analizę przepisów prawa z podaniem zapatrywań orzecznictwa sądowego i poglądów komentatorów. Na zakończenie podajemy podsumowanie obejmujące skrótowe przedstawienie wniosków opracowanych w analizie.

 

 

Designed by sprajt.pl