Stała obsługa prawna – to kompleksowa usługa prawna ukierunkowana na bieżące rozwiązywanie problemów prawnych, obejmująca m. in. udzielanie porad prawnych, przygotowanie opinii i projektów umów oraz aktów wewnętrznych, a także prowadzenie spraw przed organami administracji i sądami od etapu przedsądowego aż po egzekucję.

 

 

Designed by sprajt.pl