Zastępstwo procesowe – to usługa polegająca na reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym. Obejmuje ona uczestniczenie w posiedzeniach przed sądem, przygotowywanie pism procesowych, pomoc w gromadzeniu niezbędnych dokumentów, negocjacje w sprawie zawarcia ewentualnej ugody, informowanie Klienta o stanie sprawy i kosztach postępowania, a także na życzenie pomoc w wykonaniu orzeczenia.

 

 

Designed by sprajt.pl