Porada prawna – jest to odpowiedź na zadane pytanie prawne związane z przedstawionym stanem faktycznym, sporządzana w przystępnej i zwięzłej formie. Każda porada przedstawia krótką analizę stanu faktycznego, możliwe warianty rozwiązań, a na koniec dokonujemy wyboru optymalnego sposobu postępowania w danej sytuacji i formułujemy odpowiedź na zadane pytanie wraz z podaniem podstawy prawnej.

 

 

 

Designed by sprajt.pl