Zakres usług Kancelarii obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, umów, pism procesowych, występowanie przed sądami i organami administracji a także prowadzenie postępowania polubownego m. in w sprawach z zakresu:

  • prawa spadkowego

  • prawa ubezpieczeń
  • prawa zobowiązań
  • prawa rzeczowego
  • postępowania cywilnego
  • prawa gospodarczego w tym prawa spółek
  • prawa rodzinnego
  • prawa pracy
  • prawa i postępowania administracyjnego

 

 


Designed by sprajt.pl