Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o skomplikowanie i charakter sprawy oraz rodzaj zamawianej usługi, bowiem te aspekty przekładają się bezpośrednio na poświęcony przez prawnika czas.  Podawane jest ono każdorazowo w naszej propozycji zawarcia umowy.

 


 

Designed by sprajt.pl